Ring og hør
nærmere
+45 2224 0938

FTO Analyse

Freedom-to-operate analyse

En freedom-to-operate analyse kan afdække eksisterende patenter indenfor et givent teknologisk område. Analysen kan således anvendes eksempelvis forud for et påtænkt produkt-udviklingsforløb, og afdække hvilke teknologier der ikke bør vælges som grundlag for produktudviklingen. Sagt på anden måde kan en freedom-to-operate analyse indikere farbare såvel som ufarbare veje for et kommende produktudviklingsforløb.