Ring og hør
nærmere
+45 2224 0938

Varemærke

 

Varemærke

Vi kan beskytte dit navn, slogan eller logo ved at registrere det som varemærke. Med et varemærke adskiller du dine produkter og tjenester fra dine konkurrenters. Velkendte varemærker udgør et uvurderligt aktiv – og vi kan hjælpe dig med din specifikke varemærkestrategi. Patent Nord Powered by Zacco kan tilbyde at udarbejde og indlevere varemærkeansøgninger i EU samt de fleste andre lande.


Varemærkefornyelser

For at holde din varemærkeregistrering i live skal du betale et fornyelsesgebyr. Ellers bortfalder din varemærkeregistrering, og du mister dine rettigheder som ejer.

Gebyrer for fornyelse af varemærke afhænger af lovgivningen og det land, du ønsker at opretholde dit varemærke i. Et europæisk varemærke (EUTM) er gyldigt i 10 år og kan derefter fornyes på ubestemt tid.

Vi behandler varemærkefornyelser som mere end bare betaling af et gebyr. Fornyelser er tæt forbundet med strategiske beslutninger om din varemærkeportefølje, og hvorvidt den stemmer overens med din overordnede IP-portefølje og strategi.


Varemærkeindsigelser

Er din varemærkeansøgning blevet anfægtet? Har du brug for hjælp til at gøre indsigelse mod andres varemærkeansøgninger? Hos Patent Nord Powered by Zacco hjælper vi dig videre.

Ved en indsigelse kan en varemærkeindehaver (indsigeren) anfægte registreringen af et andet varemærke, blandt andet med den begrundelse, at der er en risiko for, at det pågældende varemærke kan forveksles med indsigerens varemærke. Vores varemærkeeksperter står til rådighed med rådgivning og bistand, så sagen kan blive afsluttet på den mest tilfredsstillende måde for dig.

Overvågning og håndhævelse af dine varemærkerettigheder er helt afgørende for at kunne fastholde rettighederne og værdien heraf. Du kan beskytte din virksomhed og sikre din konkurrencemæssige fordel ved at gøre indsigelse mod registreringen af et varemærke, der vil kunne forveksles med dit mærke. Vi hjælper dig videre. Kontakt os for mere information.