Ring og hør
nærmere
+45 2224 0938

Patent

Har du udviklet en teknisk løsning, som du ikke ønsker at forære til dine konkurrenter? Så kan et patent være et værdifuldt aktiv. Når du patenterer en ide eller et produkt, får du eneretten til din opfindelse og kan forhindre andre i at fremstille, sælge eller anvende din opfindelse.

En patentbeskyttelse kan gælde i max 20 år, og kan omfatte såvel et produkt som en fremgangsmåde og / eller en anvendelse, og er derfor det stærkeste immaterielle våben til beskyttelse af gode ideer.

De væsentligste forudsætninger for at få et patent er, at opfindelsen:

  • er ny på indleveringstidspunktet
  • har opfindelseshøjde dvs. adskiller sig væsentligt fra hidtil kendt teknik
  • kan anvendes industrielt

Bemærk: hvis et produkt har været vist på en messe, kan man ikke senere få det patentbeskyttet, idet opfindelsen dermed ikke er ny, når en patentansøgning indleveres efter præsentationen på en messe.

Det er derfor særdeles vigtigt, at opfindelsen hemmeligholdes indtil en patentansøgning er blevet indleveret til Patent- & Varemærkestyrelsen.

Efter at du har indleveret din patentansøgning, udfører patentmyndigheden en nyhedsundersøgelse og behandler din opfindelse for at vurdere den i forhold til patenterbarhedskriterierne ovenfor. Om du vil kunne få patent på din opfindelse afhænger af resultatet af denne sagsbehandling. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at udarbejde din patentansøgning og lede dig gennem ansøgningsprocessen.

 

Patentsagsbehandling

Er du bange for at fare vild i de juridiske og formelle krav, som gælder i forskellige patentsystemer? Eller for at overskride vigtige frister? Eller føler du dig usikker på, hvad du skal gøre, når du har fået en behandlingsskrivelse fra en myndighed? Patentsagsbehandling handler om den formelle proces, som har til formål, at dine patentansøgninger bliver udstedt som patent i de lande og på de markeder, som du har valgt.

De juridiske krav er bemærkelsesværdigt forskellige alt efter, hvilke jurisdiktioner, du ønsker at få udstedt patent i. Vores eksperter ved, hvad der er brug for, og hvordan man bedst skal agere i forhold til de relevante myndigheder. Vi holder øje med alle kritiske frister og vil påminde dig og rådgive dig om dem undervejs i hele processen.Vi har et veletableret netværk af samarbejdspartnere i udlandet, som vi konstant er i kontakt med, så vi kan sikre både kvaliteten af, og prisen på, deres arbejde.

Kunne du tænke dig at uddelegere behandlingen af dine patentrettigheder til vores eksperter? Vi har systemerne, rutinerne og ekspertisen til at sikre en effektiv og velfungerende håndtering af din patentsagsbehandling. Kontakt os for mere information.