Ring og hør
nærmere
+45 2224 0938

Krænkelser

 

Er du blevet opmærksom på, at en konkurrent måske krænker en eller flere af jeres immaterielle rettigheder? Hos Patent Nord Powered by Zacco er vi eksperter i at bistå med rådgivning i sådanne tvister.

Hvad enten konflikten drejer sig om patenter, varemærker, designs eller ophavsret, så har vi dygtige medarbejdere, der er vant til at arbejde med disse sager. Nogle gange er en konflikt nærmest umulig at undgå, og i disse tilfælde er der brug for en kombination af erfaring på retsområdet og ekspertviden. Her kan Patent Nord Powered by Zacco hjælpe dig videre. Hvis en konflikt eskalerer, så kan vi styre dig sikkert gennem retssager og koordinere parallelle sager i flere lande. Ønsker du eventuelt at indgå et forlig? Vores erfaring og store viden på området kan gøre forskellen.

Skræddersyet juridisk og teknisk ekspertbistand

Vores rådgivere har stor erfaring på IP- og retsområdet, og de samarbejder ofte med andre interne medarbejdere for at opnå de bedste resultater. Kræver din sag teknisk ekspertise – eksempelvis i forbindelse med en patentsag – samarbejder den ansvarlige juridiske konsulent  med en patentrådgiver. Vores patentrådgivere har bred erfaring med retssager og fungerer ofte som ekspertvidner i retten eller bistår i patentsager.

Vores patent-, varemærke- og designrådgivere, som arbejder med retssager og konfliktløsning, råder over de nødvendige bemyndigelser til at kunne varetage sager overfor Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og for de relevante domstole på nationalt plan. De kan hjælpe dig igennem hvert trin i processen. Kontakt os for at høre nærmere!